Algemeen

Massagepraktijk Welgelegen verleent géén medische massages.
Bij medische klachten dient u altijd met uw behandeld arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.
Massagepraktijk Welgelegen verleent géén erotische massages. Massagepraktijk Welgelegen heeft het recht de opdracht te annuleren indien er, naar het oordeel van de massagetherapeut, sprake is van een dergelijke situatie met sexuele bedoelingen.

Intake en uw gezondheid

Zijn er sprake van medische klachten en bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het
reactievermogen beïnvloeden, dan dient u dit door te geven. De eerste 3 maanden van de zwangerschap wordt een reguliere massage afgeraden. Na deze 3 maanden is een massage mogelijk, maar alleen met speciale technieken. 

Massagepraktijk Welgelegen biedt momenteel zwangerschapsmassage die op verantwoordelijke wijze worden toegepast. Eventuele klachten tijdens of na een zwangerschapsmassage, waarvan men het vermoedde heeft dat dit veroorzaakt is door de behandeling, dient te worden beoordeeld door een een arts of specialist. Massagepraktijk Welgelegen is niet aansprakelijk voor lichamelijke klachten aan cliënt of ongeboren kind wanneer deze optreden na een behandeling.  

Privacy

Uw persoonlijke of medische gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij u hier schriftelijk om verzoekt. Massagepraktijk Welgelegen beschikt over een wachtkamer waar vandaan men wordt verzocht de praktijk binnen te gaan. Het is niet toegestaan de praktijkruimte te betreden zonder toestemming. Dit in verband met privacy van andere cliënten en therapeut. De praktijk is dusdanig afgeschermd van de openbare ruimte dat schending van privacy zeer gering mogelijk is.

Annulering

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand kosteloos geannuleerd worden. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden aan u doorberekend. Massagepraktijk Welgelegen heeft het recht de opdracht te annuleren indien er, naar het oordeel van de massagetherapeut, sprake is van een onhygiënische situatie.

Uitsluiting van deelname en behandeling

Massagepraktijk Welgelegen behoudt zich het recht voor een cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten. Cliënten onder invloed van drugs of overmatig alcohol worden niet behandeld. In geval van overmatig drugs of alcohol gebruik worden, indien noodzakelijk, autoriteiten ingeschakeld wanneer dit leidt tot onveilige situaties. 

Cadeaubonnen en klantenkaarten

Cadeaubonnen hebben geen verloopdatum en zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
Een behandelkaart is persoonsgebonden.

Aansprakelijkheid

Massagepraktijk Welgelegen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten, of gebeurtenissen tijdens verrichte diensten, die het gevolg zijn van: ziekten, medicijngebruik, duizeligheid/slapeloosheid, epilepsie, diabetes, zwangerschap, whiplash. Massagepraktijk Welgelegen is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen en/of omstandigheden die niet aan de dienstverlener kunnen worden toegerekend.

Betaling

Massagepraktijk Welgelegen beschikt over een PIN betaalautomaat. Betaling kan eventueel ook contant. Wanneer de cliënt in gebreke van betaling is en er, na 3 malig te kennisgeving en na 48 uur na de laatste contactlegging, geen berichtgeving of betaling heeft plaatsgevonden behoudt Massagepraktijk Welgelegen zich het recht om aangifte te doen bij Politie. 

NB: Massage is geen therapie of geneeswijze, ze vervangen de reguliere geneeswijze niet!