Massagepraktijk Welgelegen vind het belangrijk dat klanten/cliënten de nodige informatie ontvangen betreft de behandelingen die gegeven worden. Bovenal dat men zich comfortabel voelt dankzij de informatieverstrekking van kwaliteit. 

Om de kwaliteit van uw massage te waarborgen wenst Massagepraktijk Welgelegen te voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen zorg. Ofwel WKKGZ. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de massagetherapeut zich dmv diploma’s te identificeren als zijnde proffesioneel geschikte zorgaanbieder. 

In mijn geval zijn dit diploma’s van de Nederlandse Examenstichting in de Sport- & Perimedische Gezondheidszorg. Ofwel NESPG.

Dit alles wordt samengevat en ondergebracht bij het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg. Ofwel het NIBIG. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de zorginstelling over de nodige verzekeringen te beschikken.

Door deze cirkel van instanties is Massagepraktijk Welgelegen een degelijk verzekerd en geregistreerde zorginstelling. Dit houdt in dat de praktijk zich dmv een registerportaal zichzelf zichtbaar maakt onder andere geregistreerde zorginstellingen.  

Door deze cirkel van instanties is de klant/cliënt verzekerd van een professionele behandeling.

NIBIG


WKKGZ


NESPG